Skanska Brama Miasta projesinin 3 adet Döner Kapısının üretimini tamamladık.