İrlanda’da Enterprise House projesinde döner kapı montajı devam etmektedir.

The installation of revolving door continues in Enterprise House project in Ireland.